חבילת צילומים מקצועית לנכסים, למטרת מכירה או השכרה.
ניתן כשירות בנכסים המשווקים בבלעדיות משרדינו.