בחינת הקלות, פטורים או החזרים בתשלומי הארנונה ע”י עורך דין מומחה בתחום.
בדיקה ללא עלות, תשלום על בסיס הצלחה בלבד.